Quản lý thu - chi, sổ quỹ, chi phí, công nợ phải thu phải trả

Các nghiệp vụ liên quan đến thu tiền và chi tiền trong vận hành kinh doanh, quản lý công nợ phải thu và công nợ phải trả của quán.
Vào module Quản lý thu chi >> chọn chức năng cần sử dụng và làm theo hướng dẫn ở video dưới.

HƯỚNG DẪN MODULE QUẢN LÝ THU - CHI

Hướng dẫn quản lý công nợ phải thu khách hàng
Để đơn giản về nghiệp vụ quản lý thì mặc định Dân Trí Soft tắt chức năng quản lý công nợ phải thu khách hàng. Do đó để quản lý công nợ phải thu với nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke, quán bida việc đầu tiên là kích hoạt chức năng này.

Bước 1: Kích hoạt chức năng quản lý công nợ phải thu khách hàng.
Kích hoạt chức năng quản lý công nợ phải thu khách hàng
Vào thư mục RUN của Dân Trí Soft thông thường là vào ổ đĩa C>>DanTriSoft>>Restaurant>> tìm file sys_Utility.4, nhấp double vào file này để mở lên cửa sổ. Tại cửa sổ này bạn nhấn vào nút Hệ thống, sẽ mở ra cửa sổ khai báo thông tin hệ thống.
Tại cửa sổ này bạn tìm dòng: Chương trình có tự động ghi công nợ, mặc định phần mềm để là số 0, bạn thay bằng số 1, tức cho phần mềm tự động ghi công nợ. Sau đó nhấn Lưu để hoàn tất khâu khai báo.
Bạn thoát phần mềm và đăng nhập lại để sử dụng chức năng quản lý công nợ.

Bước 2: Bán hàng và quản lý công nợ phải thu khách hàng.
Thực hiện việc order bán hàng bình thường. Mặc định phần mềm sẽ hiểu rằng khách hàng thanh toán hết không có nợ, nên dòng Thanh toán sẽ lấy số tiền = số tiền tổng cộng.
Về nguyên tắc: phần mềm sẽ hiểu số tiền thanh toán nếu lớn hơn hoặc bằng (>=) số tiền tổng cộng thì bàn này thanh toán hết không nợ, nên nếu khách hàng đưa số tiền lớn hơn thu ngân có thể gõ vào số tiền để phần mềm tính ra số Tiền trả lại.

Trường hợp khách hàng phát sinh công nợ thì thao tác như sau:
1. Xóa số tiền dòng Thanh toán thành số 0 hoặc số tiền thực thanh toán cho hóa đơn này.
2. Gán hóa đơn nợ này với 1 khách hàng nào đó để quản lý, bằng cách nhấn vào nút Mở rộng (hoặc phím tắt F2), sẽ mở ra cửa sổ quản lý.
         2.1 Nếu thông tin khách hàng đã có sẵn bạn chỉ cần vào dòng Khách hàng gõ thông tin (tên khách hàng, mã khách hàng) sẽ lấy ra thông tin, từ đây phần mềm sẽ ghi công nợ phải thu cho khách hàng này.
         2.2 Nếu thông tin khách hàng chưa có, bạn nhấn vào nút Thêm mới để thêm khách hàng trực tiếp tại đây. Sau khi thêm mới khách hàng, bạn làm lại như bước 2.1.
Kiểm tra thông tin khách đã chuẩn xác chưa sau đó nhấn nút Mở rộng (phím tắt F2) để thu nhỏ cửa sổ.
Đến đây phần mềm đã ghi nhận công nợ cho khách hàng.

Để thêm mới thông tin khách hàng, còn có 1 cách thường được áp dụng khác nữa là: vào Module Danh mục >> chọn Thêm mới khách hàng, sẽ mở ra cửa sổ thêm thông tin khách hàng. Kiến nghị của DanTriSoft khi đặt Mã đối tác là nên dùng số di động của khách hàng, để thuận tiện trong khâu tìm kiếm khách hàng cho sau này.
Thêm mới khách hàng tại module Danh mục

Bước 3: Xem báo cáo công nợ phải thu khách hàng.
Vào module Quản lý bán hàng, tìm báo cáo công nợ, ví dụ ở đây tôi chọn Công nợ phải thu cho tất cả khách hàng, click vào để xem báo cáo. Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo.
Xem báo cáo công nợ phải thu của tất cả khách hàng hay của một khách hàng

Bước 4: Khách hàng trả nợ và phần mềm giảm trừ công nợ: video hướng dẫn dưới đây về module Quản lý thu chi có đề cập chi tiết về bước khách hàng trả nợ và phần mềm giảm trừ công nợ để doanh chủ quản lý chặt chẽ hơn khoản tiền này.


Viết tại TP Đà Lạt, ngày 27/05/2017
Cao Trung Hiếu | sáng lập & điều hành Dân Trí Soft


Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software