Tạo user nhân viên, phân quyền, mật khẩu, xóa/ngưng tài khoản

Thêm, sửa, xóa, đổi mật khẩu tài khoản (user) người sử dụng, phân quyền tài khoản người dùng (cho hay không cho quyền).
Chú ý nguyên tắc: Khi phân quyền theo hướng dẫn ở bên dưới xong, cần phải yêu cầu user phải tắt phần mềm, sau đó mới đăng nhập lại thì chức năng vừa phân quyền mới có hiệu lực.

Hãy đặt mua máy in bill được tích hợp chuẩn với phần mềm miễn phí Dân Trí Soft, giao hàng toàn quốc: MÁY IN BILL

CHỨC NĂNG TẠO USER NHÂN VIÊN & PHÂN QUYỀN


Đăng nhập phần mềm >> vào module Hệ thống >> chọn chức năng Phân quyền >> Thêm/sửa/xóa/phân quyền cho nhóm người dùng & người dùng như video hướng dẫn trên.
Chức năng thêm/sửa/xóa/ngưng tài khoản và phân quyền người dùng ở DanTriSoft

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software