Khai báo hàng hóa đa đơn vị tính (lon, lốc, thùng...), màu sắc, size (thời trang, giày dép)

Với lĩnh vực như siêu thị, tạp hóa bán hàng có đa đơn vị tính như lon, lốc, thùng hay lĩnh vực như thời trang, giày dép có danh mục màu sắc và size thì khâu khai báo danh mục hàng hóa, giá bán như thế nào, bán hàng tính tiền ra sao? Đây là hướng dẫn chi tiết:
VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT


Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm & tùy theo nhu cầu để khai báo: vào module Danh mục
- Danh mục đơn vị tính với nhu cầu khai báo đa đơn vị tính.
- Danh mục màu sắc, size với nhu cầu hàng hóa có phân chia theo màu sắc và size.
Vào module Danh mục để khai báo: Danh mục đơn vị tính hay Danh mục Size, Danh mục Màu Sắc
Bước 2: Thêm mới hàng hóa & khai báo công thức cho đa đơn vị tính, hay khai báo chi tiết về hàng hóa có danh mục màu sắc & size.
Vào Danh mục >> Thêm Hàng hóa: khi thêm sẽ định nghĩa đơn vị cơ bản, đa đơn vị tính, màu sắc, size...
Bước 3: Vào bảng giá bán lẻ hoặc bảng giá bán sỉ để thêm/sửa giá bán cho hàng hóa có đa đơn vị tính hay hàng hóa có màu sắc & size.
Vào bảng giá bán lẻ/bảng giá bán sỉ để thêm/sửa giá cho hàng hóa đa đơn vị tính, hàng hóa màu sắc - size
Bước 4: Vào màn hình bán hàng để bán hàng: khi bán hàng chọn đơn vị tính cần bán theo đúng yêu cầu là được và bán hàng như bình thường.
Khi bán hàng phần mềm sẽ mặc định chọn đơn vị tính cơ bản, nếu muốn chọn đơn vị khác thì click vào cột ĐVT đẻ thay đổi
Bước 5: Nhập hàng & xem báo cáo tồn kho
- Khi làm phiếu nhập kho (hoặc mua hàng) thì có thể nhập kho bằng đơn vị tính nào cũng được, ví dụ nhập vào bằng thùng, hay lốc, hay cái...
- Khi xem báo cáo tồn kho: phần mềm sẽ tự động quy đổi ra đơn vị tính cơ bản để tính toán số lượng và giá trị hàng tồn kho, giúp người doanh chủ quản lý được chặt chẽ hàng hóa, tránh thất thoát.