Thêm hàng hóa, giá bán, sơ đồ khu vực - phòng/bàn, tùy chỉnh hệ thống

Khai báo thông tin ban đầu cho phần mềm lĩnh vực cafe, trà sữa, nhà hàng, quán ăn, canteen, beer club, bar... như sơ đồ khu vực/phòng bàn, danh mục hàng hóa, giá bán (giá bán theo khu vực, giá bán theo thời điểm)...
Chú ý: Tên đăng nhập mặc định của phần mềm: admin - Mật khẩu mặc định: admin

1. Thiết lập khu vực, thiết lập sơ đồ bàn/phòng
- Thiết lập khu vực: vào Danh mục >> Khai báo khu vực >> thêm thông tin Khu vực vào lưới và Lưu.
Khai báo thông tin Khu vực
- Thiết lập sơ đồ bàn/phòng: vào Danh mục >> Thiết lập bàn >> thêm thông tin sơ đồ bàn - phòng vào các khu vực và nhấn Đóng để hoàn tất.
Khai báo sơ đồ bàn - phòng

2. Khai báo thời điểm bán hàng: mục tiêu là để phần mềm tự động phân định giá bán là đồng giá cả ngày hay giá khác nhau với các thời điểm bán hàng khác nhau (ví dụ giá ngày và giá đêm).
- Vào Danh mục >> Khai báo thời điểm bán >> thêm thông tin thời điểm bán hàng và nhấn Lưu.
Khai báo thời điểm bán hàng

3. Khai báo hàng hóa của menu
- Khai báo Nhóm hàng hóa: vào Danh mục >> Phân nhóm Hàng hóa >> thêm Nhóm hàng hóa và Lưu.
Khai báo Nhóm hàng hóa
- Khai báo Tên hàng hóa: vào Danh mục >> Thêm mới Hàng hóa >> thêm thông tin hàng hóa (lưu ý: mã hàng hóa là số hoặc chữ viết không dấu không ký tự đặc biệt như !,@,#,$,&) và nhấn Lưu.
Thêm mới thông tin hàng hóa
Chú ý định nghĩa để check chọn cho đúng để việc quản lý tồn kho sau này đúng chuẩn:
+ Check chọn Thành phẩm: khi món đó cần phải chế biến thì mới tạo được, ví dụ các món như cafe đen đá, cafe sữa đá, sinh tố dâu, sinh tố bơ... là các thành phẩm vì nó được chế biến từ các nguyên vật liệu.
+ Check chọn Hàng hóa: là món hàng mua sao bán vậy, ví dụ Cocacola, Pepsi, Bò húc, Nước suối...
+ Chẹc chọn Nguyên vật liệu: là những món được xem là nguyên vật liệu ví dụ Nguyên liệu cafe hạt, Bột cacao, Bơ, Dâu...

4. Khai báo, chỉnh sửa giá bán của hàng hóa
- Vào Quản lý bán hàng >> Bảng giá bán >> vào tab DS bảng giá & chương trình giờ vàng để thêm mới tên bảng giá bán, sau đó click vào tab Bảng giá để thêm/sửa/xóa giá bán hàng hóa trong menu.
Khai báo hoặc chỉnh/sửa giá bán của menu

5. Liên kết khu vực - thời điểm - bảng giá - BẮT BUỘC THỰC HIỆN
- Vào Quản lý bán hàng >> L.kết Khu vực - Thời điểm - Bảng giá >> cho tạo liên kết đúng với nhu cầu kinh doanh và nhấn Lưu.
Liên kết Khu vực - Thời điểm - Bảng giá

6. Order hàng hóa và tính tiền
- Vào Quản lý bán hàng >> nhấn Màn hình tính tiền >> sẽ mở ra cửa sổ tính tiền với đầy đủ các nghiệp vụ tính tiền như order món, thêm/sửa/xóa món, giảm giá theo món, giảm giá theo tổng bill, nghiệp vụ chuyển/gộp bàn...
Màn hình bán hàng: order - thêm/sửa/xóa món - in bill thanh toán
Cách thêm thông tin khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên: vào Danh mục >> nhìn các chức năng bên tay phải và click vào để thêm mới theo nhu cầu.
Cách thêm mới thông tin khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên nội bộ

PHẢI XEM: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHUẨN MỰCMột số cách tùy chỉnh hệ thống chuyên sâu
- Mặc định phần mềm sẽ làm tròn hóa đơn bán hàng lên đơn vị ngàn đồng (ví dụ 96.500 đồng sẽ làm tròn 97.000 đồng). Vậy cách nào để in đúng số tiền mà không cần làm tròn lên hàng ngàn đồng.
- Mặc định quy trình phần mềm: in hóa đơn >> rồi mới lưu hóa đơn để giải phóng bàn/phòng về trống. Vậy cách nào để lưu hóa đơn và in hóa đơn sẽ cùng 1 lúc?
- Mặc định khi in hóa đơn tính tiền, in phiếu chế biến, in trả món chỉ 1 phiếu. Vậy cách nào để khai báo là in một lúc 2 phiếu thanh toán, 3 phiếu chế biến...?
Cách thực hiện:
Vào ổ đĩa C >> DanTriSoft >> Restaurant >> tìm file có tên sys_Utility.4.exe, click chuột phải vào file và chọn Run as administrator >> click chọn Hệ thống >> điều chỉnh các thông số ở ô màu đỏ bên dưới theo đúng yêu cầu (lưu ý: 0 là No & 1 là Yes).
Thiết lập cấu hình mặc định cho phần mềm

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software