Tạo sơ đồ phòng/bàn, giá tiền giờ, thêm menu hàng hóa, giá bán

Khai báo thông tin ban đầu cho phần mềm lĩnh vực kinh doanh karaoke, bida để tính tiền giờ, tiền món ăn/thức uống.
Chú ý: Tên đăng nhập mặc định của phần mềm: admin - Mật khẩu mặc định: admin

Bước 1. Khai báo loại phòng với lĩnh vực karaoke và loại bàn với lĩnh vực bida.
1.1 Khai báo loại phòng (ví dụ phòng tiêu chuẩn, phòng VIP) với quán karaoke, loại bàn (ví dụ bàn bàn carom, bàn bida lỗ) để sau này khai báo tiền giờ cho từng phân loại chính xác và phần mềm sẽ tự động tính toán tiền giờ.
- Vào module Danh mục >> Khai báo khu vực >> gõ thông tin khu vực vào lưới, ví dụ Phòng tiêu chuẩn, Phòng VIP, Khu cafe. Lưu ý khu vực nào có tính tiền giờ thì check chọn Khu vực Karaoke, khu vực không tính tiền giờ (ví dụ Khu cafe) thì không chọn.
Khai báo khu vực tức là khai báo theo phân loại phòng với karaoke hoặc phân loại bàn với billiard
1.2 Khai báo danh sách phòng/bàn cho từng phân loại được định nghĩa ở 1.1 ở trên.
- Vào module Danh mục >> Thiết lập bàn >> tại ô khai báo này sẽ khai báo danh sách phòng/bàn theo từng phân loại được định nghĩa bước 1.1 ở trên, tôi ví dụ Phòng tiêu chuẩn có các phòng TC01, TC02 đến TC10, phòng VIP có từ VIP01 đến VIP05 và khu Cà phê có 10 bàn (ảnh dưới)
Cách thiết lập danh sách phòng/bàn theo từng phân loại
Bước 2. Khai báo thời điểm bán hàng.
- Ví dụ quán có giá tiền giờ khác nhau vào Ngày và Đêm, thời gian ban ngày từ 6 giờ đến 18 giờ và sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau là ban đêm. Ta vào module Danh mục >> Khai báo thời điểm bán >> thêm thông tin tên thời điểm NGÀY có Giờ BD (giờ bắt đầu) là 6, Phút bắt đầu là 0, rồi ĐÊM có giờ bắt đầu 18 giờ, phút bắt đầu 0.
- Nếu trường hợp đồng giá bán cả ngày thì ta chỉ cần khai báo tên thời điểm là CẢ NGÀY có giờ bắt đầu là 0 và phút bắt đầu là 0.
Khai báo thời điểm bán hàng để phần mềm tự động tính giá tiền giờ theo thời điểm
Bước 3. Tạo thông tin hàng hóa.
Xem video hướng dẫn cách thêm hàng hóa

Bước 4. Tạo ra nhiều bảng giá và khai báo thông tin giá bán.
- Vào module Quản lý bán hàng >> Bảng giá bán >> nhấn Thêm mới để tạo các bảng giá, ví dụ tạo bảng giá TC - Sáng (giá phòng tiêu chuẩn thời điểm sáng), TC - Tối (giá phòng tiêu chuẩn thời điểm Tối)... 
Tạo ra các bảng giá cho phù hợp với nhu cầu quản lý
- Để gõ giá bán, chỉnh sửa giá bán ta vào tab Bảng giá >> gõ thông tin giá báng cho các bảng giá sau đó nhấn Lưu để hoàn tất. Chú ý: tiền giờ là dòng cuối cùng của thông tin hàng hóa.
Thêm và chỉnh sửa giá bán
Bước 5. Liên kết Khu vực - thời điểm - bảng giá để setup tự động công thức cho phần mềm.
- Vào module Quản lý bán hàng >> nhấn Liên kết khu vực - thời điểm - bảng giá: trong form này ta chọn để liên kết (mapping) cho đúng với nhu cầu >> sau đó nhấn Lưu để hoàn tất. Đây chính là công thức để phần mềm DanTriSoft tự động lấy thông tin đúng bảng giá cho từng loại phòng/loại bàn (khu vực), cho từng thời điểm bán hàng.
Khai báo Liên kết khu vực - thời điểm - bảng giá để phần mềm tự động load bảng giá chính xác

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH KHAI BÁO CHUẨN

Một số cách tùy chỉnh chuyên sâu:
- Mặc định phần mềm sẽ làm tròn hóa đơn bán hàng lên đơn vị ngàn đồng (ví dụ 96.500 đồng sẽ làm tròn 97.000 đồng). Vậy cách nào để in đúng số tiền mà không cần làm tròn lên hàng ngàn đồng.
- Mặc định quy trình phần mềm: in hóa đơn >> rồi mới lưu hóa đơn để giải phóng bàn/phòng về trống. Vậy cách nào để lưu hóa đơn và in hóa đơn sẽ cùng 1 lúc?
- Mặc định khi in hóa đơn tính tiền, in phiếu chế biến, in trả món chỉ 1 phiếu. Vậy cách nào để khai báo là in một lúc 2 phiếu thanh toán, 3 phiếu chế biến...?
- Mặc định phần mềm sẽ tính doanh thu theo ngày từ 0h - 24h mỗi ngày, nhưng với lĩnh vực karaoke, billiard thì khách có thể dùng dịch vụ đến 4 giờ sáng hôm sau thì làm thế nào để doanh thu theo ngày gôm đến 4 giờ sáng hôm sau? (tức doanh thu 1 ngày được hiểu là từ giờ mở cửa đến giờ đóng cửa).
Cách thực hiện:
Vào ổ đĩa C >> DanTriSoft >> Karaoke >> tìm file có tên sys_Utility.4.exe, click chuột phải vào file và chọn Run as administrator >> click chọn Hệ thống >> điều chỉnh các thông số ở ô màu đỏ bên dưới theo đúng yêu cầu (lưu ý: 0 là No & 1 là Yes).
Thiết lập cấu hình mặc định cho phần mềm karaoke, billiard DanTriSoft

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software