Khuyến mãi hàng tặng hàng, theo hóa đơn, thẻ VIP - tích điểm

Các nghiệp vụ liên quan đến chức năng quản lý thẻ VIP tích điểm, khuyến mãi theo tổng hóa đơn, khuyến mãi theo hàng hóa làm chương trình.
KHAI BÁO THẺ VIP - BÁN HÀNG TÍCH ĐIỂM, ĐỔI ĐIỂM

KHUYẾN MÃI THEO HÓA ĐƠN, HÀNG TẶNG HÀNG

Giao diện phần mềm lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ DanTriSoft

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software