Quản lý khuyến mãi - thẻ VIP, tích điểm cho lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ

Các nghiệp vụ liên quan đến chức năng quản lý thẻ VIP tích điểm, khuyến mãi theo tổng hóa đơn, khuyến mãi theo hàng hóa làm chương trình.
KHAI BÁO THẺ VIP - BÁN HÀNG TÍCH ĐIỂM, ĐỔI ĐIỂM

KHUYẾN MÃI THEO TỔNG MUA, THEO HÀNG HÓA

Giao diện phần mềm lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ DanTriSoft