Tạo bảng giá bán riêng cho mỗi khách hàng

Với đặc thù có giá bán dành riêng cho khách hàng thì làm thế nào để khi lên hóa đơn bán hàng cho khách hàng đó phần mềm sẽ tự động lấy giá bán riêng ấy, để tránh tình trạng sai giá, nhầm lẫn về giá bán. Đây là bài hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ này.
Hướng dẫn tạo giá bán riêng cho khách hàng

Bước 1: Tạo ra các bảng giá: vào module Quản lý bán hàng >> Danh sách bảng giá sỉ >> Nhấn Thêm mới để tạo bảng giá mới.
Thêm mới bảng giá bán sỉ
Bước 2: tạo bảng giá riêng cho khách hàng
- Nếu chưa tạo thông tin khách hàng thì vào Danh mục >> Thêm khách hàng >> Điền thông tin vào form khách hàng & nhớ chọn Bảng giá để gán cho khách hàng đó.
- Nếu khách hàng đã được tạo thì vào Danh mục >> Danh sách Khách hàng >> tìm thông tin khách hàng và nhấn Sửa để gán bảng giá dành riêng cho khách hàng đó.
Thêm mới khách hàng và gán bảng giá cho khách hàng.
Bước 3: Lập hóa đơn bán sỉ để phần mềm tự động load bảng giá dành riêng cho khách hàng đó.
Khi lập hóa đơn bán sỉ phải chọn thông tin khách hàng (người mua) trước để phần mềm load bảng giá dành riêng cho khách đó, tiếp theo thực hiện việc lên đơn hàng bình thường.
Lên đơn hàng bán sỉ cho khách hàng có giá bán riêng

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software