Sử dụng màn hình bán hàng, tính giờ, in bill của thu ngân

Chức năng tính tiền giờ, order món, thêm - sửa - xóa món, in bill thanh toán, tổng kết doanh thu ngày của nhân viên thu ngân.
Chú ý: Tên đăng nhập mặc định của phần mềm: admin - Mật khẩu mặc định: admin

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA THU NGÂN


Hãy đặt mua máy in bill được tích hợp chuẩn với phần mềm miễn phí Dân Trí Soft, giao hàng toàn quốc: MÁY IN BILL

Giao diện màn hình tính tiền giờ, order món, in bill của thu ngân quán karaoke, billiard

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software