To run application, you first must install one of the following version .NET Framework v4.0.30019...

Thông báo lỗi .NET Framework
Khắc phục lỗi "To run application, you first must install one of the following version .NET Framework v4.0.30019 ..."

Nguyên nhân: Máy tính chưa cài .NET Framework version từ 4.0 trở lên.

Giải quyết:

Cách 1thực hiện trên Windows 7
1. Download .NET Framework TẠI ĐÂY. Sau khi download cho tiến hành cài đặt .NET Framework, cách cài đặt thì nhấn Next, Yes, Accept liên tục cho đến khi hoàn thành.
2. Sau khi cài đặt xong .NET Framework, cho khởi động lại phần mềm DanTriSoft bằng user admin và passwork admin, thông thường sẽ thành công. Nếu vẫn không đăng nhập được bạn cài đặt lại phần mềm DanTriSoft lại từ đầu như hướng dẫn sẽ thành công.

Cách 2: thực hiện trên Windows 10.
1. Kích hoạt .NET Framework trên Windows 10 theo hướng dẫn: Cách kích hoạt .NET Framework trên Windows 10
2. Sau khi kích hoạt & khởi động lại máy tính xong, hãy cho cài đặt lại phần mềm Dân Trí Soft theo hướng dẫn cài đặt.

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software