Lỗi CRC failed in System\DotNetFx40\dotNetFx40_Full_x64.exe.Unexpected end of archive

Sau khi download source code phần mềm Dân Trí Soft về máy tính, nhấp double vào source code để giải nén bộ source ra file cài đặt thì hiện thông báo lỗi giải nén source code Dân Trí Soft như sau: "CRC failed in system\DotNetFX40....", không thể lấy file cài đặt được.
Lỗi CRC failed in System\DotNetFx40\dotNetFx40_Full_x64.exe.Unexpected end of archive
Khắc phục:

Nguyên nhân 1: Dự đoán nguyên nhân là dữ liệu download về đang đặt ở ổ đĩa C, và tại ổ C phần mềm giải nén không cho phép bung giải nén. 
Giải quyết: copy source code từ ổ C sang ổ đĩa D, sau đó nhấp double vào source code và cài đặt như bình thường. Nếu hướng 1 không thành công thì chuyển sang hướng 2.

Nguyên nhân 2: Phần mềm giải nén (Winrar, 7-Zip) của máy tính đang bị lỗi. 
Giải quyết: remove phần mềm giải nén hiện tại ra khỏi máy tính, vào Google tìm phần mềm giải nén winrar để download và cài đặt. Sau khi cài đặt phần mềm giải nén mới, bạn thực hiện lại việc cài đặt phần mềm Dân Trí Soft như bình thường.