Lỗi không phục hồi được dữ liệu đã sao lưu

Hiện tượng: đã sao lưu lại dữ liệu phần mềm Dân Trí Soft để đảm bảo an toàn, sau đó cài đặt lại Windows máy tính hoặc dùng máy tính khác cài đặt lại Dân Trí Soft rồi phục hồi lại, khi thực hiện phục hồi hiện ra thông báo lỗi như ảnh.

Lỗi không phục hồi được dữ liệu đã sao lưu

Nguyên nhân: với phần mềm bản miễn phí (ffee) thì cần cài đặt đúng với phiên bản của bản sao lưu thì mới phục hồi được, ví dụ bạn đang sử dụng phiên bản 6.0 thì không thể sử dụng phiên bản 8.0 để phục hồi, hãy tìm lại bộ cài đặt đúng phiên bản để phục hồi.

Xử lý: hãy cài đặt lại theo đúng phiên bản để phục hồi thành công. Hãy xem video hướng dẫn cài lại phần mềm khi máy tính cài lại Windows hoặc cài phần mềm sang máy tính khác.