Máy tính không có ổ D, chỉ có E, F, làm sao cài Dân Trí Soft

Khi download phần mềm về máy tính thì bộ source code đặt tại ổ đĩa C, khi nhấp double để giải nén thì báo lỗi hoặc khi cài hiện ra màn hình đen, báo lỗi, kiểm tra máy tính thấy không có ổ đĩa D, chỉ có các ổ C, E hoặc ổ đĩa có tên khác. Cách xử lý như thế nào?
Hình 1
Hình 2

Hình 3

Trường hợp của hình 1 và hình 2
Nguyên nhân: Theo mặc định: Khi source code DanTriSoft giải nén sẽ mặc định tạo thư mục D>>>DanTriSoft để lưu trữ database (dữ liệu); khi đó cài đặt khá đơn giản theo đúng video hướng dẫn. Nhưng trường hợp này: Máy tính của đang không có ổ D nên mặc định của phần mềm không hiểu được, do đó khi cài đặt cần biết cách để đưa dữ liệu vào ổ E.

Khắc phục: Sau khi download phần mềm về máy tính, nhấp double click vào source code phần mềm, mặc định khi giải nén báo sẽ giải nén ra ổ D>>DanTriSoft. Tuy nhiên máy tính lại không có ổ đĩa D mà chỉ có ổ E, ổ G. Thì bạn sẽ vào ổ đĩa E, tạo ra thư mục đặt tên là DanTriSoft. Sau đó, mới nhấp double vào source code và chỉ đường dẫn giải nén ra ổ E>>DanTriSoft. Khi giải nén thành công, cài đặt như bình thường.

Trường hợp hình 3
Nguyên nhân: Khi download phần mềm về máy tính được mặc định đặt tại ổ đĩa hệ thống C (có thể là trong thư mục Download). Vì máy tính khi cài Windows đã vô tình phân quyền không cho phép giải nén từ ổ đĩa C. Do đó, sẽ có báo lỗi như hình 3.

Khắc phục: Copy source code từ ổ C sang ổ đĩa khác (ví dụ ổ đĩa D). Sau đó nhấp double chuột để giải nén. Sau khi giải nén, cài đặt phần mềm như bình thường.

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software