Unhandle exception has occurred in your application... threw an exception

Sau khi cài đặt xong phần mềm Dân Trí Soft, đăng nhập vào phần mềm thành công nhưng khi thao tác nghiệp vụ thì hiện thông báo như ảnh dưới "Unhandle exception has occurred in your application..." hoặc khi in hóa đơn thì hiện ra thông báo này.
Báo lỗi ở ở phần mềm cafe - nhà hàng, karaoke - bida
Báo lỗi ở phần mềm bán lẻ - bán sỉ

Nguyên nhân: Nguyên nhân là máy tính chưa cài Microsoft office (Excel, Word) hoặc bộ cài office của máy tính bị lỗi.

Khắc phục: Kiểm tra lại máy tính đã cài Microsoft Office (Excel, Word) hay chưa?

- Nếu chưa cài, thì cài đặt bộ Microsoft office full (không dùng bản portable) một trong các bản Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Office 365 và phải active bản quyền hoặc active bản free được chia sẻ ở internet, bắt buộc phải active tử tế thì mới dùng được.

- Nếu máy tính đã cài Microsoft office nhưng vẫn bị lỗi trên thì remove bản office hiện tại (có thể đang bị lỗi gì đó), sau đó cài đặt bản Microsoft office full (không dùng bản portable) từ phiên bản Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Office 365.

Sau khi cài đặt xong bản Office full vào lại phần mềm Dân Trí Soft sẽ sử dụng tốt.

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software