Cách chỉnh định dạng số, ngày tháng, tiền tệ theo chuẩn Việt Nam

Đối với một số phần mềm ứng dụng trong đó có Dân Trí Soft, cũng như một số file excel được định dạng theo chuẩn format ngày giờ cũng như kiểm tiền tệ của Việt Nam thì chúng ta phải điều chỉnh lại hệ thống cho phù hợp với việc định dạng này. Trong bài này sẽ hướng dẩn cách chỉnh định dạng này giờ cho Windows 7, 8 và 10 nếu định dạng hiện tại vẫn chưa theo chuẩn này, gây ra tình trạng là gõ thông tin bị lỗi.
Để có thể điều chỉnh lại định dạng ngày giờ và tiền tệ, chúng ta phải tiến hành truy cập vào Control Panel của máy tính. Đối với Windows 7 chúng ta chọn Region and Laguage, còn đối với Windows 10, 8 chúng ta chọn Change date, time, or number format. Trong tab Formats, nhấn vào nút Additional settings…
Cách chọn ở Windows 10

Cách định dạng ngày/tháng/năm
Trong hộp thoại Customize Format, để có thể định dạng lại ngày, ta chọn tab Date. Trong tab này, để chuyển đổi định dạng ngày giờ sang dạng ngày/tháng/năm mà chúng ta thường dùng thì ta sửa lại tại ô Short date trong Date formats thành dd/MM/yyyy (tức là định dạng ngày/tháng/năm).
Gõ định dạng chuẩn của Việt Nam: dd/MM/yyyy

Cách định dạng đơn vị tiền tệ
Để chuyển đổi đơn vị tiền tệ ta chọn tab Currency. Chúng ta có thể thay thế biểu tượng $ thành VND.
Thay đổi đơn vị tiền tệ chuẩn cho máy tính

Cách định dạng số để nhập số thập phân 
Để thay đổi định dạng số, ta chọn tab Numbers.
Thay đổi định dạng số, định dạng cách nhập liệu số thập phân
Đối với định dạng số theo mặc định kiểu US thì dấu phẩy (,) được dùng để dánh dấu một nhóm (group) số, còn dấu chấm (.) được dùng để đánh dấu phần lẽ. Ví dụ số một trăm nghìn thì sẽ được biểu diển là 100,000 và số có phần lẻ sẽ được biểu diễn là 3.5 (đọc là ba phảy năm). Để có thể chuyển đổi thành dịnh dạng theo kiểu Việt Nam thường dùng ta chuyển đổi như sau:

Trong ô Decimal symbol thay dấu  chấm (.) thành dấu phẩy (,) hoặc làm ngược lại.
Trong ô Digit grouping symbol thay dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.) hoặc làm ngược lại.

Nhấn Ok để đồng ý. Sau đó vào kiểm tra lại xem đã nhập liệu được số thập phân chưa nhé!

Theo Dân Trí Soft

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software