Lỗi Incorrect syntax near 'D:' khi sao lưu (backup) dữ liệu

Mô tả: Khi chọn đường dẫn sao lưu dữ liệu thì hiện thông báo Incorrect syntax near 'D:' và không cho sao lưu dữ liệu. Lỗi này rất ít gặp nhưng nếu gặp thì xử lý như thế nào?
Nguyên nhân: Có thể vì ổ đĩa cứng của máy tính không cho phép sao lưu từ phần mềm Dân Trí Soft mà để sao lưu bắt buộc phải vào trực tiếp cơ sở dữ liệu SQL Server thì mới làm được.

Thông báo lỗi khi chọn chức năng sao lưu dữ liệu
Cách khắc phục: Dùng SQL Studio Management để Sao lưu.
Bước 1: Tải và cài đặt SQL Studio Management 2005 (cần cài đặt đúng với phiên bản SQL đã cài).
Bước 2: Mở SQL Studio Management 2005 với quyền Administrator.
Bước 3: Chuột phải vào Database của phần mềm bạn đang dùng và chọn như hình. Ảnh bên dưới là đang dùng phần mềm Cafe - nhà hàng của Dân Trí Soft, hãy thực hiện giống như ảnh.
Bước 4: Chọn Remove dòng như ảnh dưới.
Bước 5: Nhấn Add >> Chọn đường dẫn sao lưu vào thư mục ở ổ D, điền tên file và nhấn OK >> Nhấn OK lần nữa để thực hiện sao lưu. Khi đó file sao lưu sẽ được chép vào máy tính.

Theo Mạc Văn Trung
Chuyên viên tư vấn giải pháp kinh doanh Dân Trí Soft