Tạo công thức mới cho mẫu in, thêm - xóa cột mẫu in

Mẫu in mặc định của Dân Trí Soft được thiết kế theo nhu cầu chung, tuy nhiên một số trường hợp đặc thù cần thiết kế lại mẫu in như thêm cột, xóa cột, thêm công thức mới, thì bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện.
Đây là một mẫu in mới được điều chỉnh

Đầu tiên ta vào trình sửa mẫu in theo hướng dẫn video này

Thêm/xóa cột trong mẫu hóa đơn làm theo ảnh

Tạo công thức mới và chèn công thức vào mẫu in
Bước 1 (xem ảnh chỗ bôi đỏ): vào menu Data >> Show datawindows,
click chuột phải và chọn New, rồi đặt tên cho hàm công thức

Bước 2: click vào dấu (...) dòng ở bên dưới tên là Expression để hiện trình soạn công thức và gõ công thức, nhân (*), cộng (+), trừ (-), chia (/)

Bước 3: Kéo công thức về ô cần đặt

Bên cạnh đó ta cũng dễ dàng thêm công thức tổng cộng (Sum)
Thêm công thức hàm Sum, hàm trung bình...

Theo Dân Trí Soft