Không export được ra excel: cách khắc phục

Muốn export ra file excel (xuất ra file excel) nhưng khi nhấn nút Export ở phần mềm thì báo lỗi như ảnh dưới thì sẽ khắc phục như thế nào?

Thông báo lỗi khi Export ra file excel

Nguyên lý: Phần mềm Dân Trí Soft sử dụng hệ cơ sở dữ liệu lớn là SQL Server của Microsoft và có hỗ trợ việc export ra file excel (những chức năng có nút Export). Để export được ra excel bắt buộc phần mềm Microsoft Office (Excel, Word...) phải được cài đặt bản full với bộ cài đặt chính thức của hãng Microsoft (lưu ý một số bộ source Microsoft Office trên internet không đúng chuẩn, nên hay xảy ra lỗi với các phần mềm có database lớn như phần mềm DanTriSoft) và office này phải được kích hoạt.

Tham khảo bộ source Office chuẩn: Office 2016; Office 2013; Office 2010
Chú ý: việc kích hoạt Office thì Google để tìm cách kích hoạt (actived), hoặc nhờ bên máy tính hỗ trợ.

Nguyên nhân lỗi: Bản Excel ở máy tính này có thể dùng thời gian dài có thể bị lỗi chức năng cho phép phần mềm khác Export ra file nên không export được. Còn về nguyên nhân lỗi của excel thì có hàng ngàn lý do, thông thường là vì bản excel đang sử dụng không phải là bản quyền chính hãng có phí mà chỉ là bản được hỗ trợ hoặc được bẻ khóa. 

Cách xử lý: Cho cài đặt thêm hoặc cho cài đặt (khuyến khích là cài đặt thêm bộ office phiên bản khác vào máy) lại một trong các phiên bản Microsoft Office từ 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 và chú ý phải active bộ Office này. Sau khi cài đặt thành công Microsoft Office và active thành công hãy quay lại phần mềm Dân Trí Soft để dùng chức năng Export ra bình thường.


Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software