Lỗi Could not find stored procedure 'S10S_LayTonKhoDauKy2'

Khi vào màn hình bán hàng để lên đơn hàng thì hiện câu thông báo Could not find stored procedure 'S10S_LayTonKhoDauKy2' như ảnh dưới. Bài viết này sẽ nói rõ nguyên nhân và cách xử lý.

Lỗi Could not find stored procedure 'S10S_LayTonKhoDauKy2'
Nguyên nhân:
- Theo thông báo do dữ liệu bị lỗi mà 99,9% là vì người dùng sao lưu và phục hồi dữ liệu không đúng phiên bản (version) phần mềm. Tức là người dùng sao lưu phần mềm ở phiên bản này (giả sử phiên bản 2021) sau đó lại cài đặt phần mềm ở phiên bản mới hơn hoặc cũ hơn (ví dụ phiên bản 2022) rồi phục hồi dữ liệu của phiên bản đã sao lưu nên mới có báo lỗi và phần mềm không thể hoạt động ổn định được.

Cách xử lý:
- Về nguyên tắc dữ liệu là sao lưu phiên bản nào thì cần phục hồi bằng chính phiên bản đó.
- Cách làm: hãy tìm lại bộ cài đặt phần mềm ở phiên bản sao lưu, sau đó cài đặt bằng chính phiên bản đó để phục hồi dữ liệu là sử dụng lại bình thường. Bộ cài đặt phần mềm quản lý bán hàng miễn phí DanTriSoft mặc định được đặt tại ổ đĩa D >> DanTriSoft.

Chú ý:
- Nếu bạn dùng phần mềm quản lý bán hàng bản quyền DanTriSoft, nếu không thực hiện được thì hãy add Zalo 0906799838 để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trong suốt quá trình sử dụng.
- Nếu bạn dùng phần mềm bán hàng miễn phí DanTriSoft và không thực hiện được theo hướng dẫn trên, thì lời khuyên là nên vào link phần mềm quản lý bán hàng miễn phí để lấy phần mềm miễn phí dùng công nghệ mới nhất để tạo phần mềm mới mà dùng, vì không có cách nào khác để có thể tái tạo lại được phiên bản phần mềm bạn đã dùng.