Sử dụng màn hình bán hàng tính tiền dành cho thu ngân

Cách order món (thêm món, xóa món), in chế biến báo bếp, chuyển bàn, gộp bàn, giảm giá, chiết khấu, in bill tính tiền, báo cáo doanh thu bán hàng.
Chú ý: Tên đăng nhập mặc định của phần mềm: admin - Mật khẩu mặc định: admin

Quy trình order - báo bar/bếp - thanh toán
Bước 1: Nhân viên phục vụ order món cho khách.
Bước 2: Nhân viên phục vụ chuyển phiếu order đến thu ngân (hoặc nếu dùng ứng dụng order bằng điện thoại bản quyền thì chỉ cần đứng tại chỗ và nhấn nút in chế biến là máy in bar/bếp sẽ in để pha chế/bộ phận bếp làm món & máy tính thu ngân tự động đồng bộ để khi in bill thanh toán chuẩn xác).
Bước 3: Thông tin order được chuyển xuống bộ phận pha chế/nhà bếp (có thể chuyển lệnh này từ máy tính thu ngân bằng cách nhấn chức năng In chế biến để in máy in bếp, hoặc nhân viên ghi 2 liên gồm 1 liên đưa thu ngân & 1 liên đưa nhà bếp...).
Bước 4: Pha chế/nhà bếp làm món và cho xuất món giao nhân viên tiếp thực.
Bước 5: Nhân viên tiếp thực giao món cho khách.
Bước 6: Khách hàng yêu cầu thanh toán, in bill thanh toán - thu tiền - nhấn Lưu để giải phóng bàn.


Ngoài ra còn có quy trình dành riêng mô hình thanh toán tại quầy (thanh toán tại chỗ), với mô hình này chức năng order đơn giản hơn, thanh toán nhanh hơn ví dụ in hóa đơn sẽ kiêm luôn lưu hóa đơn để giải phóng luôn bàn và nhiều tùy chỉnh theo đặc thù kinh doanh của quán...

HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ CỦA THU NGÂNChú ý: Phần mềm chỉ ghi nhận doanh thu khi và chỉ khi hóa đơn được nhấn LƯU thành công, nếu không phần mềm chỉ ghi nhận số tiền được treo (chưa tính tiền) ở màn hình bán hàng.

Xem thêm: Cách thiết lập máy in bill thanh toán, máy in chế biến báo bar/bếp, cách thay đổi khổ in - mẫu in (khổ 80mm, 58mm, A5, A4) và tùy chỉnh hệ thống theo yêu cầu.