Windows cannot find 'D:\...'. Make sure you typed the name correctly, and then try again

Sau khi tải bộ cài đặt Dân Trí Soft và bắt đầu cài đặt thì hiện thông báo lỗi "Windows cannot find 'D:\...'. Make sure you typed the name correctly, and then try again".


Nguyên nhân:

Thứ nhất, về mặc định logic cài đặt của Dân Trí Soft như sau:

- Khi nhấp vào file cài đặt Dân Trí Soft thì bộ cài đặt sẽ tự động bung ra theo đường dẫn mặc định là ổ đĩa D >> DanTriSof >> Pos hoặc Restaurant hoặc Bida.Đây chính là đường dẫn để chứa database và các file cài đặt. Thông thường nếu máy tính có ổ đĩa D thì phần mềm sẽ tự động tạo ra được mà người dùng không cần làm hay thay đổi gì cả.

- Trường hợp đặc biệt là nếu máy tính không có ổ đĩa D (hãy kiểm tra lại xem máy tính của bạn có ổ đĩa D hay không) thì bắt buộc bạn phải qua một ổ đĩa khác (ví dụ ổ E, F, G...) mà không phải là ổ đĩa C (database không cho phép đặt ổ đĩa C để tránh tình trạng Windows bị lỗi cũng không ảnh hưởng đến phần mềm) rồi tạo mới thư mục có tên DanTriSoft. Sau đó khi nhấp vào bộ cài đặt thì đưa đường dẫn về thư mục DanTriSoft vừa tạo ra.

Thứ hai, cụ thể trường hợp báo lỗi "Windows cannot find 'D:\...'. Make sure you typed the name correctly, and then try again" là vì bạn đã tự ý điều chỉnh thư mục mặc định của Dân Trí Soft, vì vậy hệ thống sẽ bị lỗi và không cho phép cài đặt.

Cách xử lý: vào ổ đĩa D xóa đi cái thư mục mà bạn đổi tên, ở ảnh báo lỗi ở trên thì đó chính là thư mục có tên SOFT, xóa thư mục đó đi. Tiếp theo bạn vào file cài đặt để làm lại từ đầu và hãy để nó chạy mặc định, đừng tự ý thay đổi gì cả nếu bạn không phải là chuyên gia lập trình phần mềm.

Nên xem lại: Hướng dẫn cài đặt phần mềm Dân Trí Soft trên máy tính.

- Trong trường hợp máy tính không có ổ đĩa D, thì xem và làm theo hướng dẫn này: Máy tính không có ổ D, chỉ có ổ E, F, làm sao cài Dân Trí Soft.

Theo Dân Trí Soft

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software