Lỗi Đơn vị tính [ ] không được trùng đơn vị cơ bản

Khi Thêm mới thông tin hàng hóa thì hiện thông báo "Lỗi Đơn vị tính [ ] không được trùng đơn vị cơ bản"

Lỗi Đơn vị tính [ ] không được trùng đơn vị cơ bản

Nguyên nhân lỗi: Bạn đang tạo hàng hóa đa đơn vị tính hoặc vô tình đụng vào chức năng tạo đa đơn vị tính ở vùng cơ tên là Đơn vị tính, bạn đã chọn dòng Tên Đvt nhưng sau đó thì lại không dùng đa đơn vị tính nên bỏ chọn, sau đó nhấn Lưu thì hiện thông báo "Lỗi Đơn vị tính [ ] không được trùng đơn vị cơ bản"

Cách xử lý: Hãy nhấn đóng màn hình này và sau đó Thêm mới lại hàng hóa. Và lưu ý không lập lại thao tác sai như trên nữa.

Cần xem để học và làm theo: hướng dẫn tạo hàng hóa đa đơn vị tính như lon, lốc, thùng; cái, lốc, thùng


Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software