Tạo nhiều bảng giá cho các khu vực khác nhau (sân vườn, phòng lạnh...)

Với các quán có nhiều khu vực bán hàng khác nhau ví dụ khu sân vườn, khu phòng lạnh, khu phòng VIP... và có giá bán khác nhau cho các khu vực này. Vậy cách nào để thiết lập nhiều bảng giá cho các khu vực bán hàng để khi order món phần mềm sẽ tự động lấy bảng giá đúng, bài viết này sẽ hướng dẫn cách thiết lập này ở phần mềm Dân Trí Soft.
1. Đầu tiên, cần xem và làm theo hướng dẫn Thêm hàng hóa, giá bán, sơ đồ khu vực - phòng/bàn để có thể thiết lập được những điều cơ bản cho phần mềm Dân Trí Soft.

2. Tiếp theo, khai báo Thiết lập khu vực/phòng bàn
Khai báo khu vực/phòng bàn cho quán

Hãy đặt mua máy in bill được tích hợp chuẩn với phần mềm miễn phí Dân Trí Soft, giao hàng toàn quốc: MÁY IN BILL

2. Khai báo thời điểm bán hàng: ý nghĩa khai báo này là để phần mềm tự động tách giá bán theo thời điểm bán hàng trong trường hợp quán có bảng giá bán khác nhau vào thời gian khác nhau, ví dụ giá ban ngày khác với giá ban đêm, còn trường hợp giá bán cả ngày giống nhau thì ta khai báo chỉ một thời điểm bán hàng là cả ngày như ảnh dưới.
Khai báo thời điểm bán hàng

3. Khai báo các bảng giá bán khác nhau cho các khu vực khác nhau:
- Tạo tên bảng giá bán: vào module Quản lý bán hàng >> Bảng giá bán, giữ ở tab Danh sách bảng giá & chương trình giờ vàng, nhấn Thêm mới để tạo tên bảng giá >> Nhấn Lưu để hoàn tất.
Tạo tên các bảng giá bán
- Thêm giá bán cho các món trong bảng giá bán vừa tạo: vào tab Bảng giá, ở đây gõ giá bán cho từng bán giá vừa tạo.
Thêm chi tiết giá bán cho từng bảng giá vừa tạo

4. Liên kết khu vực - thời điểm - bảng giá: để phần mềm tự động lấy thông tin bảng giá cho từng khu vực khi thu ngân order món ở các khu vực khác nhau.
Liên kết khu vực - thời điểm - bảng giá để phần mềm tự động lấy bảng giá chính xác khi order

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software