Hướng dẫn lấy lại mẫu in mặc định của DanTriSoft

Khi chỉnh sửa mẫu in nếu làm không đúng theo hướng dẫn hoặc vô tình chỉnh sửa chưa đúng thì dễ xảy ra tình trạng mẫu in không chuẩn, bài này sẽ hướng dẫn cách lấy lại mẫu in mặc định của Dân Trí Soft.

Mẫu in khi chỉnh sửa bị lỗi các cột bị lệch nhau

Cách lấy lại mẫu in mặc định của DanTriSoft

Cách thay đổi lại mẫu in về mặc định 
Bước 1: Tải file in ấn chuẩn theo hướng dẫn phía bên dưới.
Bước 2: Copy và paste file tải mẫu in vừa tải về vào thư mục cài đặt DanTriSoft, mặc định thư mục đó là C >> DanTriSoft >> POS >> Baocao >> Report, khi paste sẽ chọn chế độ Copy and Replace.

Mẫu in khổ 80mm cho màn hình bán lẻ: tải khổ 80mm bán lẻ

Mẫu in khổ 80mm cho màn hình bán sỉ: tải khổ 80mm bán sỉ


Mẫu in khổ A5 cho màn hình bán lẻ: tải khổ A5 bán lẻ

Mẫu in khổ A5 cho màn hình bán sỉ: tải khổ A5 bán sỉ