Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lãi/lỗ kinh doanh

Làm kinh doanh thì có doanh thu bán hàng, hàng bán - hàng trả - giá vốn mua hàng, các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành như tiền lương, tiền điện - nước - internet - văn phòng phẩm, tiền thuê mặt bằng/văn phòng, tiền lãi vay, tiền mua công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản... thì làm cách nào để có được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với người không cần có chuyên môn sâu về kế toán? Phần mềm quản lý bán hàng Dân Trí Soft là phần mềm có đầy đủ các báo cáo quản trị dành cho người chủ hoặc người quản lý, có thể được xem là một phần mềm kế toán đơn giản dành cho người không chuyên nên không có tính năng báo cáo thuế.
LĨNH VỰC PHẦN MỀM BÁN LẺ, BÁN SỈ, ĐẠI LÝ, NPP NHỎ
- Vào module Báo cáo quản trị (hoặc module Thu chi tiền) và click vào các báo cáo cần xem.
Module báo cáo quản trị của Dân Trí Soft
- Giải thích các thuật ngữ của báo cáo:
+ Doanh số bán hàng: là doanh số được ghi nhận là đã bán (lưu ý: bao gồm cả doanh số bán cho khách hàng nợ - nếu có).
+ Các khoản làm giảm doanh số gồm: hàng bán bị trả lại (khách hàng trả lại hàng) + chiết khấu (tức giảm giá theo từng món hàng) + giảm giá (tức là giảm giá theo cả hóa đơn).
+ Giá vốn hàng bán: được tính theo phương pháp bình quân gia quyền (trung bình cộng), để hiểu rõ hơn về phần giá vốn cần xem thật kỹ hướng dẫn Cách nhập kho - giá vốn nhập hàng - xuất kho - báo cáo tồn kho, kiểm kê hàng hóa, điều chỉnh kho cho đúng với thực tế, báo cáo lãi lỗ theo hàng hóa.
+ Khấu hao tài sản cố định (nếu có): được khai báo ở module Thu chi tiền.
+ Lãi (lỗ): khi xem lãi lỗ cần chọn thời gian từ ngày... đến ngày... theo đúng yêu cầu để xem báo cáo.
Tương tự người quản lý dễ dàng xem các báo cáo khác như BC chi phí theo phân loại, bảng kê chứng.

LĨNH VỰC CAFE, NHÀ HÀNG, KARAOKE, BILLIARD
- Vào module Báo cáo quản trị (hoặc module Thu chi tiền) và click vào các báo cáo cần xem.
Module Báo cáo quản trị trong phần mềm lĩnh vực cafe, nhà hàng, karaoke, billiard
- Giải thích các thuật ngữ của báo cáo:
+ Doanh số bán hàng = doanh số thành phẩm + doanh số hàng hóa. Để hiểu rõ thế nào là thành phẩm và hàng hóa thì cần xem kỹ lại định nghĩa ở phần khai báo danh mục hàng hóa.
+ Các khoản làm giảm doanh số gồm = chiết khấu (tức giảm giá theo từng món hàng) + giảm giá (tức là giảm giá theo cả hóa đơn).
+ Các khoản làm tăng doanh số = phí phục vụ + thuế VAT (vì Dân Trí Soft là phần mềm quản lý dành cho nội bộ nên phần thuế VAT được hạch toán là nguồn thu, còn với báo cáo thuế thì VAT là nguồn thu hộ cho nhà nước & không được phép hạch toán là nguồn thu).
+ Giá vốn hàng bán = giá vốn thành phẩm + giá vốn hàng hóa, để hiểu rõ vấn đề này cần xem kỹ Hướng dẫn cách nhập kho - xuất kho - định lượng hàng hóa, báo cáo tồn kho, kiểm kê hàng hóa và điều chỉnh kho cho đúng với thực tế.
+ Chênh lệch vật tư: phản ánh việc xuất hủy hàng hóa hoặc nguyên vật liệu khi làm kiểm kê.
+ Các khoản chi phí: để hiểu rõ khoản này cần xem kỹ Hướng dẫn module quản lý thu chi tiền: thu tiền - chi tiền cho chi phí kinh doanh, sổ quỹ tiền, quản lý công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp và chi phí hoạt động kinh doanh.
+ Khấu hao tài sản cố định (nếu có): được khai báo ở module Thu chi tiền.
+ Lãi (lỗ): khi xem lãi lỗ cần chọn thời gian từ ngày... đến ngày... theo đúng yêu cầu để xem báo cáo.
Tương tự người quản lý dễ dàng xem các báo cáo khác như BC chi phí theo phân loại, bảng kê chứng.

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software