Khai báo danh mục hàng hóa, giá bán, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên với lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ

Danh mục là những dữ liệu được sử dụng thường xuyên trong quá trình sử dụng phần mềm ví dụ như hàng hóa, đơn vị tính, giá bán, thông tin khách hàng, nhà cung cấp, thuế suất... Việc khai báo danh mục càng chuẩn xác càng "đúng ngay từ đầu" thì việc sử dụng phần mềm càng trở nên thuận tiện hơn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.
Chú ý: Tên đăng nhập mặc định của phần mềm: admin - Mật khẩu mặc định: admin

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH KHAI BÁO


Cách khai báo danh mục
Bước 1: Đăng nhập phần mềm >> vào module Danh mục.
Click vào module Danh mục để khai báo thông tin
Bước 2: lần lượt thêm các loại danh mục cần sử dụng
*** Thêm danh mục Hàng hóa: danh mục hàng hóa được chia làm 2 cấp là Nhóm hàng hóa và Thông tin chi tiết hàng hóa.
- Đầu tiên thêm danh mục Phân nhóm hàng hóa bằng cách: vào module Danh mục >> Phân nhóm hàng hóa >> thêm nhóm hàng hóa.
Thêm phân nhóm hàng hóa
- Tiếp theo thêm thông tin chi tiết hàng hóa và giá bán lẻ.
Thêm thông tin hàng hóa và giá bán lẻ.
- Nếu có bán sỉ thì sẽ tạo bảng giá bán sỉ (có thể tạo nhiều bảng giá sỉ cho nhiều phân loại khách hàng) thì vào module Quản lý bán hàng >> Bảng giá bán sỉ để thêm mới.
*** Tương tự thêm các loại Danh mục khác như: Thông tin kho hàng, Danh mục thuế suất, Danh mục ngân hàng thanh toán, Danh mục thông tin khách hàng/nhà cung cấp/nhân viên.
*** Thêm thông tin khách hàng, nhà cung cấp (NCC), nhân viên: vào Danh mục >> click nút Thêm khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên >> khai báo thông tin cho đúng nhu cầu, cần check chọn phân loại cho chính xác là Người mua (khách hàng) hay Người bán (Nhà cung cấp) hay Nhân viên nội bộ hay là tất cả. Nhấn Thêm mới để thêm thông tin tiếp theo.
Thêm mới thông tin khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên nội bộ
*** Sử dụng chức năng nhập từ file excel (import từ excel) với chức năng Nhập từ file excel: lưu ý cần xem hướng dẫn chi tiết để dùng chức năng này Hướng dẫn import dữ liệu từ file excel có sẵn (hàng hóa, giá bán, khách hàng, nhà cung cấp) vào phần mềm Dân Trí Soft.
Chức năng nhập từ file excel của DanTriSoft để nhập nhanh danh sách có sẵn từ excel
Cách thay đổi thông số hệ thống chung của phần mềm
Thông số mặc định của phần mềm là:
- Định dạng số trên lưới (trên lưới nhập liệu): sau số thập phân sẽ có được tối đa 4 ký tự tức mặc định là #,##0.####
- Định dạng số trên lưới excel (tức là khi xuất báo cáo ra excel): sau số thập phân sẽ có được tối đa 4 ký tự tức mặc định là #,##0.####
- Định dạng số trên lưới report (tức là khi xem các báo cáo trên phần mềm): sau số thập phân sẽ có được tối đa 4 ký tự tức mặc định là #,##0.####
- Điểm quy đổi (là điểm quy đổi thành quà tặng mặc định dùng ở module thẻ VIP): mặc định là 200.
- Hệ số quy đổi điểm (bao nhiêu tiền sẽ được quy ra là 1 điểm trong thẻ VIP): cái này phục vụ cho module khuyến mãi - thẻ VIP và mặc định là 10000 đồng sẽ quy đổi 1 điểm.
- Định dạng ngày tháng trên lưới: theo định dạng chuẩn của Việt Nam là dd/MM/yyyy, nếu muốn đổi sang định dạng của Mỹ để phần mềm tính toán theo cách của Mỹ thì thay đổi lại thành MM/dd/yyyy.
Vậy làm cách nào để thay đổi các thông số này theo nhu cầu riêng?
Hãy vào thư mục thực thi (run) của Dân Trí Soft, thông thường là vào ổ đĩa C >> DanTriSoft >> Pos >> tìm file có tên sys_Utility.4.exe, click chuột phải vào file và chọn Run as administrator >> click chọn Hệ thống >> điều chỉnh các thông số ở thiết lập hệ thống cho đúng với yêu cầu.
Vào ổ C >> DanTriSoft >> Pos >> tìm file có tên sys_Utility.4.exe
Chỉnh các định dạng theo nhu cầu và nhấn Lưu để hoàn tất, sau đó thoát phần mềm đăng nhập lại để có hiệu lực
Ví dụ: nhu cầu là muốn chỉnh định dạng về làm tròn đến hàng đơn vị cho tất cả hệ thống ta thực hiện như sau: vào các dòng Định dạng số trên lưới, Định dạng số trên lưới excel, Định dạng số trên lưới report ta xóa đi đoạn .#### và nhấn nút Lưu bên dưới, sau đó đăng xuất phần mềm rồi đăng nhập lại để việc thay đổi hệ thống có hiệu lực.

Hướng dẫn cho ẩn các cột (các trường) không sử dụng