Hiển thị các bài đăng có nhãn khai-bao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn khai-bao. Hiển thị tất cả bài đăng

Tạo mới dữ liệu, thêm tên quán, tên shop, công ty, địa chỉ, điện thoại

Tạo mới dữ liệu, thêm tên quán, tên shop, công ty, địa chỉ, điện thoại Sau khi cài đặt thành công phần mềm Dân Trí Soft thì hệ thống sẽ tự động tạo dữ liệu mẫu như thông tin hàng hóa, giá bán... để bạn trải ngh...

Khai báo hàng hóa, giá bán, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên

Khai báo hàng hóa, giá bán, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên Danh mục là những dữ liệu được sử dụng thường xuyên trong quá trình sử dụng phần mềm ví dụ như hàng hóa, đơn vị tính, giá bán, thông tin k...

khai-bao