Tạo mới dữ liệu và thêm tên quán, shop, công ty, địa chỉ, số điện thoại... vào phần mềm

Sau khi cài đặt thành công phần mềm Dân Trí Soft thì hệ thống sẽ tự động tạo dữ liệu mẫu như thông tin hàng hóa, giá bán... để bạn trải nghiệm được ngay các chức năng. Vậy làm cách nào để xóa trắng dữ liệu mẫu để đưa dữ liệu thật vào phần mềm? Đây là hướng dẫn cách thanh lý và tạo mới dữ liệu.
Chú ý: Tên đăng nhập mặc định của phần mềm: admin - Mật khẩu mặc định: admin

1. XÓA DỮ LIỆU MẪU CỦA DÂN TRÍ SOFT
Để xóa dữ liệu mẫu (tức dữ liệu có sẵn khi cài phần mềm, mục đích là để test nhanh tính năng) của Dân Trí Soft: ta vào module Hệ thống >> Thanh lý dữ liệu >> check chọn Thanh lý tất cả >> nhấn Chấp nhận >> Yes (đồng ý). Sau khi xóa dữ liệu bạn có thể chủ động thêm mới dữ liệu kinh doanh thật vào Dân Trí Soft.
Vào thanh lý dữ liệu để xóa dữ liệu mẫu và tạo dữ liệu mới
2. THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI CÔNG TY/QUÁN/SHOP
Khi muốn đổi thông tin tên, địa chỉ hay số điện thoại của công ty/quán/shop ta làm như sau: vào module Danh mục >> click chọn Thông tin công ty >> gõ các thông tin cần thay đổi vào form và nhấn Lưu để hoàn tất. Sau khi Lưu thì thông tin đã được thay đổi và các mẫu in ấn như in hóa đơn tính tiền (bill), in phiếu thu/chi tiền... sẽ được cập nhật tự động theo thông tin mới này.
Chú ý: Phần mềm bản quyền sẽ được cấp theo Tên công ty/quán/shop và địa chỉ nên sau khi kích hoạt bản quyền sẽ không chỉnh sửa được thông tin này. Trong thời gian 12 tháng bảo hành nếu muốn đổi thông tin thì DanTriSoft sẽ thay đổi miễn phí, sau thời gian này DanTriSoft sẽ bảo trì vĩnh viễn đảm bảo source code không bị lỗi và nếu muốn thay đổi thông tin thì phí sẽ được tính theo chi phí niêm yết của Dịch vụ hỗ trợ.
Cách thay đổi thông tin công ty/quán/shop
VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH THỰC HIỆN

------------------------------------------------------------------------------------------------
GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHUẨN TRONG PHẦN MỀM DÂN TRÍ SOFT PHIÊN BẢN OFF-LINE

QUY TRÌNH 6 BƯỚC QUẢN LÝ VỚI DANTRISOFT


Để tiếp cận nhanh với phần mềm Dân Trí Soft, bạn chỉ cần nắm rõ quy trình 6 bước quản lý này thì việc học và áp dụng phần mềm vừa chuẩn vừa nhanh vừa hiệu quả.
Bước 1: Khởi tạo hệ thống >> Bước 2: Thiết lập danh mục >> Bước 3: Bán hàng tính tiền & báo cáo doanh thu >> Bước 4: Quản lý kho hàng, mua hàng >> Bước 5: Quản lý thu chi, công nợ >> Bước 6: Quản lý thẻ VIP tích điểm & khuyến mãi.

Khai báo Danh mục:
- Danh mục hàng hóa, giá bán.
- Danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
- Danh mục kho hàng, đơn vị tính.
- Danh mục ngân hàng...
Khai báo Hệ thống:
- Khai báo thông tin cửa hàng: tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại..., những thông tin để in ra hóa đơn.
- Khai báo thông tin tài khoản (user) nhân viên.
- Thiết lập hệ thống phân quyền sử dụng phần mềm...
4 bước quản lý cửa hàng đơn lẻ & 1 bước quản lý quản lý chuỗi với Dân Trí Soft
Phần 1Module mua hàng: giải quyết bài toán quản lý thông tin nhà cung cấp, các đơn đặt hàng & mua hàng từ nhà cung cấp, lịch sử mua hàng, báo cáo tổng quan đến chi tiết sản lượng mua hàng, công nợ phải trả với tất cả nhà cung cấp.
Phần 2: Module kho hàng: giải quyết bài toán quản lý kho hàng gồm nghiệp vụ nhập kho - xuất kho - chuyển kho - tính giá vốn với hệ thống báo cáo tồn kho từ tổng quan đến chi tiết.
Phần 3: Module bán hàng & báo cáo doanh thu: thực hiện tất cả nghiệp vụ liên quan đến bán hàng như lên đơn hàng (order món), in bill tính tiền, thẻ vip - tích điểm cho khách & hệ thống báo cáo bán hàng từ tổng quan đến chi tiết.
Phần 4: Module Thu chi: thực hiện các nghiệp vụ thu/chi tiền diễn ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, thu tiền công nợ phải thu từ khách hàng, chi tiền phải trả cho nhà cung cấp & hệ thống báo cáo sổ quỹ tiền từ tổng quan đến chi tiết.
Phần 5: Module Khuyến mãi - thẻ VIP: tạo thông tin thẻ VIP nhằm tích điểm, đổi điểm, kiểm tra lịch sử giao dịch, doanh thu; hay tạo thông tin các chương trình khuyến mãi tự động theo giá trị hóa đơn thanh toán, khuyến mãi theo hàng hóa/nhóm hàng hóa.
Phần 6Module báo cáo quản trị: là module tổng hợp dữ liệu từ tất cả module khác để đưa ra báo cáo dành cho người quản trị/quản lý như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tổng hợp/chi tiết chi phí, liệt kê chi tiết các chi phí nhằm có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh

+++ Giới thiệu máy in hóa đơn (máy in bill) chính hãng được DanTriSoft cung cấpmáy in hóa đơn

MÁY MÓC THIẾT BỊ DÂN TRÍ SOFT CUNG CẤP