Bán sỉ, ghi nhận công nợ phải thu khách hàng

Hướng dẫn về nghiệp vụ bán hàng giá sỉ cho công nợ khách hàng, lịch sử thanh toán công nợ của khách hàng...
Để thực hiện chức năng này ta vào module Quản lý bán hàng >> chọn Màn hình bán sỉ để thực hiện bán hàng.

Chú ý: nếu cần khai báo công nợ đầu kỳ khách hàng cần xem hướng dẫn Nhập công nợ phải thu - phải trả đầu kỳ

- Nhập bảng giá sỉ từ file excel tương tự như import bảng giá bán lẻ, file template mẫu bảng giá sỉ ở sheet Bảng giá file này: tải tại đây. Import bảng giá sỉ bằng cách vào module Quản lý bán hàng >> Import bảng giá, mục chọn Bảng giá thì chọn bảng giá cần import.
Import bảng giá bán sỉ
{tocify} $title = {Mục lục bài viết}

Bước 1: Tạo ra bảng giá bán sỉ

- Tạo bảng giá bán sỉ mặc định:

Dân Trí Soft có chức năng tạo ra nhiều bảng giá bán sỉ để gán cho từng khách hàng khác nhau, để khi lên hóa đơn cho khách hàng thì phần mềm sẽ tự động load ra giá bán dành riêng cho khách hàng đó. Và bước đầu tiên là phải tạo ra một bảng giá bán sỉ mặc định bằng cách vào module Quản lý bán hàng >> chọn Bảng giá bán sỉ >> Tạo bảng giá bán sỉ và check chọn mặc định. 

Tạo bảng giá bán sỉ mặc định cho phần mềm DanTriSoft
- Để tạo bảng giá bán riêng cho từng khách hàng


Bước 2. Bán hàng với chức năng bán sỉ ghi nhận công nợ phải thu khách hàng

- Bán hàng ở màn hình bán sỉ:

Bán hàng với chức năng bán sỉ ghi công nợ
Click vào chức năng Màn hình bán sỉ >> mở ra form chuyên cho bán sỉ
- Chức năng bán sỉ bắt buộc phải có thông tin khách hàng (người mua) vì để ghi nhận công nợ phải thu.
- Chức năng bán sỉ có thể tạo ra nhiều bảng giá cho nhiều đối tượng khách hàng hoặc bảng giá dành riêng cho từng khách hàng (xem video hướng dẫn tạo bảng giá dành riêng cho từng khách hàng).
- Sau khi kiểm tra tất cả các thông tin thì có thể nhấn In ấn (phím tắt F9) xuất file và nhấn Lưu (F4) để ghi nhận doanh thu, hoặc nếu không cần in chỉ cần nhấn Lưu (F4).

Giao diện màn hình bán sỉ của phần mềm Dân Trí Soft
- Sử dụng chức năng hàng bán bị trả lại

Với trường hợp có chính sách nhận hàng bán bị trả lại: xem  Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ khi khách hàng trả lại hàng (hàng bán bị trả lại).

Bước 3: Nghiệp vụ thu tiền công nợ khách hàng (khách hàng trả nợ)

- Xem kỹ nghiệp vụ của module Thu chi tiền để hiểu rõ cách thực hiện nghiệp vụ thu tiền công nợ khách hàng.

Thủ thuật: hướng dẫn cho ẩn cột không cần dùng ở giao diện

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software